Sunday, July 24, 2005

Carl Sagan: Korok és démonok

Carl Sagan "Korok és démonok" címü könyve (erdeti cím: "The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark") elérhető HTML változatban itt. Kár kihagyni.

Saturday, July 23, 2005

Olcsó ítélet kapható III.

A Sütő-vita folytatódik a Hétben. Ezúttal Bertha Zoltán irodalomtörténész fejti ki a véleményét, és nagyjából egyetértek mindennel amit mond. A lényeg: mért van az, hogy a nagy posztmodernek és relativisták számára, akik oly szívesen kétségbe vonják a természettudomány "igazságait" is, nem is beszélve a történettudományról, olyannyira egyértelmü, hogy Sütő András életmüve és kommunizmus alatti cselekedetei és szerepe egyaránt negatívan (és nagyon negatívan) értékelendők? Mi ez a hirtelen nagy tisztelet a tények és a valóság iránt? Olyanoktól, akik máskor és máshol a "világ eredendően interszubjektív természetére" esküsznek? Sokan a vita résztvevői közül, ahogy B. Z. mondja, amolyan "ál-posztmodernek, akik csak a saját igazukban nem kételkednek". Továbbá ezt is érdemes lejegyezni:

Tény, hogy erõteljesebb érzelmi hatást keltenek a Sütõ-mûvek még ma is, mint más, „posztmodern” sztár-szerzõkéi, például egyetemisták köreiben is; legalábbis személyes tapasztalatom, hogy (minden reklám, média- és divat-ráhatás ellenére) többen és szívesebben olvassák az õ könyveit, mint a „szövegirodalom” agyondicsért, de szignifikáns mértékben olvashatatlannak minõsített darabjait.


És:

[...]engem nem rendítenek meg az ilyen-olyan régi újságcikkek kompromittáló szándékkal történõ felelevenítései sem; az „ocsút” a „tiszta búzától” azok is el tudják különíteni, akik szeretik Sütõ Andrást.

Saturday, July 09, 2005

The Catholic Church: a step in the wrong direction

When defenders of evolution try to be sympathetic towards people of faith, and show that evolution and faith are clearly compatible, they often quote what pope John Paul II stated in 1996: that "evolution is more than a hypothesis". I did that as well a while ago.

Well, that relatively open-minded approach might change, or has already changed, with the new boss in the Vatican. Christoph Schönborn, archbishop of Vienna, has written an op-ed article for the New York Times, and according to cardinal Schönborn,
Evolution in the sense of common ancestry might be true, but evolution in the neo-Darwinian sense - an unguided, unplanned process of random variation and natural selection - is not. Any system of thought that denies or seeks to explain away the overwhelming evidence for design in biology is ideology, not science.


Pretty disappointing statements from a man of higher learning. And it is ridiculous that a high priest of the Catholic Church is claiming that mainstream biologists (that is, ~99.999 percent of all biologists who matter) are doing ideology, not science. How on earth is he qualified to decide what is science and what is not in biology? Does he have a PhD in biology? No. Did he publish any scientific papers in biology? No. Did he spend most of his life studying, teaching, and spreading religious ideology? Yes. So who is doing science, and who is doing ideology?

Thursday, July 07, 2005

Darwin on geology and epistemology

Here is a geology quote that Michael Shermer seems to like a lot (for example, in this book). It is from a guy called Darwin:
About thirty years ago there was much talk that geologists ought only to observe and not theorize; and I well remember someone saying that at this rate a man might as well go into a gravel-pit and count the pebbles and describe the colours. How odd it is that anyone should not see that all observation must be for or against some view if it is to be of any service!
 
Copyright 2009 Hindered Settling. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. Sponsored by: Website Templates | Premium Themes. Distributed by: blog template